Reset toner Brother HL-2130

ขั้นตอนการ Reset toner Brother HL-2130 หรือการรีเซ็ตตลับหมึกของ Brother HL-2130


Reset toner Brother HL-2130


1. ขณะเปิดเครื่อง เปิดฝาด้านหน้าตัวเครื่องออก ไฟแสดงสถานะ Error จะกระพริบ
2. ปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่ยังเปิดฝาหน้าอยู่
3. กดปุ่ม Go ค้างไว้ แล้วเปิดสวิทช์ Power เครื่องพิมพ์ เมื่อไฟแสดงสถานะของเครื่องกระพริบ 3 ดวง ให้ปล่อยปุ่ม Go ขั้นตอนนี้สังเกตุไฟแสดงสถานะจะดับทั้งหมด
4. กดปุ่ม Go 2 ครั้ง แล้วหยุดชั่วคราวประมาณ 5 วินาที
5. กดปุ่ม Go 5 ครั้ง สังเกตุไฟแสดงสถานะจะกระพริบทั้งหมด
6. เมื่อไฟดับทุกดวง จะเห็นไฟสถานะช่อง Error กระพริบอยู่ แล้วปิดฝาครอบหน้าเครื่อง
7. ไฟแสดงสถานะจะแสดงที่ตำแหน่ง Ready ให้ทำการปิดสวิทช์ Power เครื่องพิมพ์ แล้วเปิดเครื่องใหม่ Brother HL-2130 ก็จะพร้อมใช้งาน

ทำการพิมพ์ทดสอบเครื่องพิมพ์ Brother HL-2130 โดยการกดปุ่ม Go 3 ครั้ง