Canon IP1880 DriverCanon IP1880 Driver ไดร์เวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) Canon IP1880 ลองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows 7 และ Windows 8 การติดตั้งโดยการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วด้วยโปรแกรม Win RAR เข้าไปยังโฟลเดอร์ DrvSetup คลิกที่ไฟล์ Setup.exe แล้วทำตามขั้นตอนที่ตัวโปรแกรมแนะนำ หลังจากติดตั้งไดร์เวอร์ Canon IP1880 ให้ทำการเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

Canon IP1880 Driver

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
  • Windows XP
  • Windows 7
  • Windows 8

ดาวน์โหลด Canon IP1880 Driver